Personvernerklæring

Vi bruker personopplysninger utelukkende i forbindelse med bestilling, utføring og betaling av leveranser. Vi legger til grunn at dette er personopplysninger bestiller frivillig har gitt fra seg i forbindelse med bestilling av en leveranse.

Når en leveranse er foretatt og gjort opp for, blir all personinformasjon som ikke er nødvendig av hensyn til firmaets bokføring, slettet.

Vi utleverer ikke noe personinformasjon til tredjepart. Men du skal være oppmerksom på at dersom du deler siden vår på Facebook, vil delingen bli registrert der. Dette vil være data som behandles i tråd med Facebook sine retningslinjer.

Vi samler inn og bruker disse personopplysningene :

  • Navn, bestiller.
  • Telefonnummer og e-postadresse, bestiller.
  • Leveringsadresse.
  • Leveringsdato og -tidspunkt.
  • Bestillers bekreftelse på pristilbud – dette er den formelle bestillingen.
  • Beløp bestiller er ansvarlig for.
  • At bestiller har betalt for leveransen.

Når du har lest dette, kan du bare lukke siden. Da kommer du tilbake til nettsiden vår.